ABOUT US
副标题
 
JG Company
副标题

JG Electrical Tech, ຕັ້ງຢູ່ໃນ Dongying ຈີນ, ເປັນໂຮງງານຜະລິດມືອາຊີບຂອງໂຮງໄຟຟ້າແລະໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2005 ແລະມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງການຫັນປ່ຽນ, ເຊັ່ນ: ການຫັນປ່ຽນນ້ໍາມັນ, ການຫັນເປັນແຫ້ງແລະການຫັນເປັນການນໍາໃຊ້ພິເສດ.

 
JG Qualifications
副标题